судалгаа

SMOPP Studie 2013

Incidence and Treatment of Developmental Hip Dysplasia in Mongolia: A Prospective Cohort Study

MEHR

2015 оны үйл ажиллагааны тайлан

2015 онд Монгол улсад томилолтоор ажиллах үедээ хийсэн ажлын тайлан 1.   Томилолтоор ажилласан: Томас Бауман, Раоул Шмид, Кориннэ Видэр, Рэто Гамбон: 2015.05.23– 2015.06.06-нд, Штэфан Эссиг: 2015.05.23

MEHR