STAPP: Швейцарь-таджикийн хүүхдийн төсөл

Швейцарь-таджикийн хүүхдийн төслийн талаар англи, герман болон орос хэл дээр уншиж дэлгэрэнгүй иэдээлэл авна уу.