Бидний тухай

Төслийг санаачлагчид:

• Томас Бауман, хүүхдийн түнхний үений хэт авиагаар оношлох сургалтын удирдагч, сурах бичиг зохиогч)

• Раоул Шмид, хүүхдийн түнхний үений хэт авиан оношлогооны сургалтын удирдагч, Швейцарийн түнхний комиссын гишүүн

Төслийг санаачлагч Томас Бауманн анх удаа 2007 онд Монгол улсад аялаад буцсаны дараа жил Швейцарийн хүүхдийн авиан оношлогооны холбооны (SVUPP) тусламжтайгаар зорилтот тусламжийн төслийг эхлүүлэхээр шийдсэн юм.

Манай багийн бүрэлдэхүүнд дараах эмч нар нэмэгдэн өргөжсөн:

•   Пэтрин Түндүри, хүүхдийн эмч, түнхний үений хэт авиан оношлогооны сургагч багш, Берн

•   Рэто Гамбон, хүүхдийн эмч, түнхний үений хэт авиан оношлогооны сургагч багш, Тузиз

•   Кориннэ Видэр, хүүхдийн эмч, түнхний үений хэт авиан оношлогооны сургагч багш, Бургдорф

•   Корина Вилхэлм, хүүхдийн эмч, түнхний үений хэт авиан оношлогооны сургагч багш, Баар

•   Беттина Эссэрз, хүүхдийн эмч, түнхний үений хэт авиан оношлогооны сургагч багш, Цюрих

•   Штэфан Эссиг, Луцерн хотын өрхийн эмнэлэг ба нийгмийн халамж институтын ажилтан

•   Мадлайна Таха, хүүхдийн эмч, түнхний үений хэт авиан оношлогооны сургагч багш, Аарау

•   Николь Ритц, хүүхдийн эмч, халдвар нян судлалын эмч, Базель

•   Юлия Штэттлэр, хүүхдийн эмч, түнхний үений хэт авиан оношлогооны сургагч багш, Золотурн

•   Михаэл Бютчэр, хүүхдийн эмч, халдвар нян судлалын эмч, түнхний үений хэт авиан оношлогооны сургагч багш, Луцерн

Манай хүүхдийн гэмтлийн эмч нар:

•  Харри Клима, Санкт Галлэн

•  Паскал Гэрхард, Санкт Галлэн

•  Феликс Регенфельдер, Золотурн

Монголын үндсэн бүлэг дараахь эмч нараас бүрддэг:

•  М.Баялаг, хүүхдийн эмч, эпидемиологч 

•  Ө. Мөнхтулга, туслах эмч, төслийн зохицуулагч

Тадшикистаны Душанбэ хот дахь төслийн зохицуулалт:                                                                 

• Дильшод Абдурахманов

Манай төсөл ашгийн бус байгууллага бөгөөд хандивлагчдын мөнгөнд татвар ноогдуулдаггүй.

Уг төсөл нь Швейцарийн хүүхдийн авиан оношлогооны холбооны (SVUPP) тусламтайгаар хэрэгждэг.